Co jest naszym celem?

4

Naszym celem jest pomaganie przez sztukę sakralną - w konkretnych życiowych sytuacjach, także choroby, uzależnienia, samotności, klęski, wojny…

Jak sztuka ma pomagać?

Chcemy realizować ten cel przez tworzenie międzynarodowych warsztatów ikonograficznych i muzycznych, a dzięki nim stwarzać możliwość pogłębienia relacji artystów z Bogiem, kościołem i pomiędzy sobą. Zmienić spojrzenie na świat i własne wnętrze.

Początkujących chcemy zaprosić do spotkania ze sztuką, jako miejscem odnalezienia swojej wartości, odkrywania umiejętności i otwarcia się na nowe doświadczenia i relacje.

W pomocy potrzebującym chcemy wykorzystać owoce sztuki, które przynoszą często nie tyle dochód, co wielką radość, nadzieję…

Dlatego:

Prowadzimy Międzynarodowe Charytatywne Warsztaty Sakralne „Eleos”, z których dochód przeznaczamy na konkretną pomoc.

Organizujemy warsztaty dla początkujących, by mogli poznawać i  doświadczać.

Warsztaty dla tych, których życie jest trudem, by malowanie, modlitwa i śpiew przyniosły chwilę pokoju.

Pomoc materialną tym, którzy jej potrzebują. 

A cel : kochać i okazywać miłosierdzie - staje się żywym doświadczeniem.

W łączności i wspólnej pracy, w różnorodności, chcemy poszukiwać swojego BLESSED ART, czyli naszego błogosławieństwa życiowego.

 

 

Dołącz do nasz, pomóż nam, bądź z nami!

Odsłony: 2495